OWSiD

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

1. Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy ( „OWSiD”) mają zastosowanie do zamówień na towary i usługi ze sklepu internetowego Webasto Petemar Sp. z o.o. www.webasto-shop.pl ( „Witryna”). Nie mają zastosowania do treści cyfrowych pobranych ze strony internetowej.

1.2 Mają również zastosowanie do zamówień z adresem dostawy poza terytorium RP.

2. Strony umowy, fakturowanie, zawarcie umowy

2.1 Partnerem umowy klienta, który składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego ("Klient") jest:

Webasto Petemar Sp. z o.o.
Warszawska 205/219
05-092 Łomianki
Polska

Tel.: +48 (22) 

E-Mail: info.pl@webasto.com 
www.shop-webasto.pl 

2.2 Klikając na przycisk zamówienia, klient złoży wiążącą ofertę na zakup towarów i / lub usług w koszyku, a zatem musi zgodzić się niniejszym do zasadności tezy GTC, przetwarzania danych, zgod nie z deklaracją o ochronie danych oraz przekazywanie pewnych danych stronom trzecim w celu świadczenia usług. Szczegóły zamówienia zostaną wysłane do klienta po wysłaniu zamówienia.

2.3 Klient otrzyma oddzielny e-mail z potwierdzeniem wysyłki, gdy tylko towar zostanie wysłany.

2.4 Wszystkie podane ceny nie zawierają podatków i kosztów dostawy; są podane w euro, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Instalacja Wall Boxes: korzystanie z zewnętrznych dostawców usług

3.1 Jeżeli Klient nabył więc usługi instalacyjne dla stacji ładującej za pośrednictwem strony internetowej, usługi instalacyjne tezy są dostarczane przez zewnętrznych usługodawców instalacja ( „Usługodawca”) w imieniu Webasto. W tym celu Webasto ma odpowiednią umowę serwisową z odpowiednim usługodawcą. Usługodawca ma specjalistą know-how w dziedzinie elektromobilności nie jest wymagane w celu świadczenia usług, jak również niezbędne licencje na rynkach respectivement.

3.2 Klient może nabyć usługę za usługi instalacyjne za pośrednictwem sklepu internetowego, z którym może korzystać z usług Usługodawcy. Jednakże nie należy zawierać żadnej umowy między klientem a odpowiednim usługodawcą; także w tym przypadku partnerem umownym klienta jest Webasto.

3.3 Kontakt pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest organizowany przez Webasto. Usługodawca chce skontaktować się z klientem, aby umówić się na spotkanie. Klient może anulować lub poprosić o odłożenie terminu z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej trzy dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegóły dotyczące całej inspekcji i terminów montażu można znaleźć w sklepie internetowym.

3.4 Właściwy dostawca usług jest zgodny z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). lub obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące ochrony danych. Tajemność, tj. Zobowiązanie się do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych bez upoważnienia. Dostawcy usług są również uznawani za dobrych klientów o odpowiednim standardzie branżowym i nie są dostępni dla osób nieuprawnionych.

3.5 Zobowiązanie Klienta do współpracy w związku z instalacją Sekcji 10 niniejszych OWSiD

4. Dostępność towarów

Webasto zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówienia, tak aby żadna umowa nie została zawarta. Klient powinien zostać o tym niezwłocznie poinformowany. Płatności już dokonane muszą zostać niezwłocznie zwrócone klientowi.

 

5. Dostawa towarów

Towary dla zamówień z innych krajów powinny być również dostarczane z magazynu logistycznego Webasto w Niemczech. Miejscem realizacji zamówionych towarów są Niemcy; jeżeli chodzi o kontrolę lub instalację, miejscem wykonania jest miejsce zamieszkania klienta.

6. Płatność

6.1 Faktury wystawiane są przez Webasto Thermo & Comfort SE dla zamówień i dostaw na terenie Niemiec i przez respectivement spółek krajowych na rozkaz i dostaw do krajów spoza Niemiec.

6.2 Wszystkie ceny na stronie www.webasto-charging.com są podane w euro i zawierają podatek VAT.

6.3 W momencie składania zamówienia klient chce zostać powiadomiony o kwocie kosztów wysyłki dla danego towaru.

6.4 Płatność w wybranej przez Klienta formie płatności jest oferowana w Europie przez Webasto we współpracy z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych ("dostawca płatności").

Po wybraniu odpowiedniej metody płatności klient zostaje przekierowany na osobną stronę płatności, gdzie jest proszony o wprowadzenie wszystkich istotnych danych.

6.5 Dane wprowadzone do przetwarzania płatności nie są przechowywane przez Webasto, ale przez Dostawcę Płatności. Żadna umowa nie zostanie zawarta między Klientem a Dostawcą Płatności; także w tym przypadku Webasto pozostanie partnerem umownym klienta.

 

7. Tytuł własności

Do momentu całkowitej zapłaty dostarczone towary pozostają własnością Webasto.

8. Brak sprzedaży klientom komercyjnym

Towary oferowane za pośrednictwem strony internetowej Webasto są dostępne wyłącznie dla konsumentów jako konsumentów lub dla przedsiębiorstw jako konsumentów końcowych. Klient nie może odsprzedawać towarów w celach handlowych. Dlatego Webasto zastrzega sobie prawo do nieakceptowania umowy.

9. Prawo do anulowania klienta jako konsumenta

9.1 Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, która zawiera transakcję prawną do celu, który może przeważnie nie być przypisane do jego komercyjnego ani jego samodzielnej działalności zawodowej (konsumentów), Klient ma prawo do odstąpienia zgod nie z sekcji 312g w połączeniu z sekcją 355 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

9.2 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów:


 

Zasady Zwrotów

Prawo do zwrotu

Masz prawo anulować tę umowę w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

W przypadku umowy sprzedaży, czas na anulowanie umowy wynosi 14 dni od daty, w której klient lub strona przez niego wskazana, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

W przypadku zamówienia, które zamówiłeś osobno, i które są oddzielnie zamawiane, zostanie anulowane zamówienie przewoźnik, wziął lub przejął w posiadanie ostatnie towary.

W przypadku umowy na dostawę przedmiotu w przypadku częściowych dostaw lub części, których anulowanie zostało lub zostało dokonane posiadanie ostatniej części.

W przypadku okresowej dostawy towarów następuje anulowanie roszczenia posiadanie pierwszej części.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas (Webasto Thermo Comfort & SE, Friedrichshafen Str 9, 82205 Gilching, Niemcy, E-Mail: info.de@webasto-charging.com, tel. +49 (89) 8 57 94-0, faks.: +49 (89) 8 57 94-4 48)

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że prześlesz powiadomienie o anulowaniu przed upływem okresu anulowania.

 

Konsekwencje anulowania

Jeśli anulować tę umowę, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ze swojego wyboru sposobu dostawy innego niż najtańsza dostawa standardowa Oferowane przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymamy anulowanie niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Państwem; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za ten zwrot. Możemy odmówić zapłaty towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić towar do Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner Baier-Strasse 1, 17033 Neubrandenburg, Niemcy, niezwłocznie, aw każdym przypadku w ciągu czternastu dni, najpóźniej w dniu, w którym informuje nas o odwołaniu niniejszej umowy. Termin upływa przed upływem czternastodniowego terminu. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Nie ma potrzeby sprawdzania charakteru towarów.

Koniec zasad anulowania


9.3 Prawo do rezygnacji z usług:


Zasady anulowania

Prawo do anulowania

Masz prawo do odstąpienia od umowy przez czternaście dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas (Webasto Thermo Comfort & SE, Friedrichshafen Str 9, 82205 Gilching, Niemcy, E-Mail: info.de@webasto-charging.com, tel. +49 (89) 8 57 94-0, faks.: +49 (89) 8 57 94-4 48)

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że prześlesz powiadomienie o anulowaniu przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje anulowania

Jeśli anulować tę umowę, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ze swojego wyboru sposobu dostawy innego niż najtańsza dostawa standardowa Oferowane przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymamy anulowanie niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Państwem; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za ten zwrot.

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z usług rozpoczętych w okresie anulowania, przejmujesz je i płacisz za nie zakres usług przewidzianych w umowie.

Jeśli odwołałeś usługę w odpowiednim czasie podczas okresu anulowania i spotkania, możesz odwołać to spotkanie najpóźniej. W przeciwnym razie spotkanie musi odbyć się tak, jakby rzeczywiście miało miejsce. W tym przypadku, tj. odwołanie z krótszym wyprzedzeniem niż dwa dni robocze z góry, nie możemy dokonać zwrotu

Koniec zasad anulowania


9.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

a) Kontrakty na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i na produkcję, niezależnie od tego, który konkretny wybór lub przeznaczenie.

b) Kontrakty na dostawę towarów, po dostawie, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter,

c) Umowy, w których konsument wyraźnie zażądał od dostawcy zwrócenia uwagi; Co to znaczy? Części zamienne podczas konserwacji lub naprawy.

9.5 W przypadku anulowania całego zamówienia, klient chce otrzymać zwrot za zryczałtowane koszty wysyłki. W przypadku anulowania, płaska opłata za wysyłkę zostanie zwrócona. Koszty wysyłki nie powinny być zwracane, o ile klient ma.

10. Zobowiązanie klienta do współpracy podczas instalacji

10.1 Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że we wskazanym przez niego miejscu instalacja jest dozwolona przez właściciela oraz zgodna z prawem miejscowym.

10.2 Ponadto klient jest zobowiązany do współpracy niezbędnej do wykonania instalacji, tj. w którym kontrola i / lub instalacja do pomieszczeń, w których ma odbyć się przegląd i / lub instalacja mieć miejsce.

11. Odpowiedzialność

11.1 Roszczenia Klienta o odszkodowanie, o ile jest to prawnie dopuszczalne, wykluczone. Webasto, jej prawny przedstawiciel lub zastępca agentów. Ponadto odpowiedzialność nie może ulec zmianie, której spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Webasto ponosi odpowiedzialność tylko za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla Umowy, chyba że roszczenia Klienta o odszkodowanie są oparte na uszczerbku na zdrowiu, ciele lub zdrowiu.

11.2 Webasto należy wyraźnie uznać za zgodne z postanowieniami niniejszej umowy w zamierzonym miejscu instalacji ze względów prawnych.

11.3 Ustęp 1 powinien zatem obowiązywać na rzecz przedstawicieli prawnych i podwykonawców Webasto.

11.4 Nie narusza wymogów niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

12. Roszczenia Gwarancyjne

12.1 Obowiązuje ustawowy termin przedawnienia wynoszący dwa lata od dostawy towaru.

12.2 W okresie przedawnienia roszczeń z tytułu wad, Klient może dochodzić swoich roszczeń w stosunku do Webasto z powodu wad towaru w następujący sposób: Za pośrednictwem infolinii klienta Webasto pod numerem +800 CHARGING (00 800 24274464)  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.webasto-charging.com.

 

12.3 Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, tj. 12 miesięcy po dostawie towarów. Wyłączone z tego są roszczenia z tytułu zranienia życia, ciała lub zdrowia wynikające z zaniedbania naruszenia przez webasto lub celowe lub zaniedbania naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pośrednika Webasto.

12.4 Cesja wierzytelności za wady jest wykluczona, chyba że klient jest konsumentem.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Niniejsze OWS podlegają wyłączeniu przez Federalną Republikę Federalną Niemiec Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2 Jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalną sprawą na mocy prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między Klientem a Webasto jest siedziba Webasto.

13.3 Pozostałe części umowy są nieskuteczne. Punkty nieefektywne zostaną zastąpione, jeżeli są dostępne, przepisami ustawowymi.

13.4 Procedury dotyczące skarg poprzez internetowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jesteśmy gotowi rozstrzygać spory z konsumentami przed następującym organem arbitrażowym. Konsumenci mogą w tym celu skontaktować się z następującym organem arbitrażowym: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation


Formularz anulowania umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

do

Webasto Thermo & Comfort SE ("Webasto")
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Niemcy

PO Box 1410, 82199 Gilching
Tel .: +49 (89) 8 57 94-0
Faks.: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-mail: info@webasto-charging.com
www.webasto-charging.com

anulowanie

Ja / my niniejszym anulujemy umowę na następujące towary (*):
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*): _______________________________________________
 Nazwa klienta (klientów): _________________________________________________
 Adres klienta (klientów): _______________________________________________

 ________________________________________
 Podpis klienta (-ów)
 (tylko na papierze)
 Data: __________________________________
 (*) Usuń odpowiednio.

 Tutaj możesz pobrać formularz anulowania modelu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl